1. CONDICIONS DE COMPRA
El convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l’oferta i la compra de productes TU I LLEIDA a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web. A l’utilitzar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions pel que li recomanem que les llegeixi detingudament. Si vostè no està d’acord amb elles haurà d’abandonar el lloc web

1.1. DISPOSICIONS PRELIMINARS
Les presents condicions de compra són d’aplicació per a totes les vendes d’articles de la marca Tu i Lleida Agència de Viatges, S.L., que hagin estat realitzades a través de la pàgina web www.lleidaitu.com (en endavant «lloc web»).
Al realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.
Les comandes només podran realitzar-se per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través de la pàgina web.
Reservat el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles comandes que hagin estat sol·licitades per algun client amb el que pugui existir alguna diferència / controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està violant alguna de les condicions de compra especificades o estigui participant en alguna activitat delictiva.
Podrem actualitzar les presents condicions de compra així com l’avís legal en qualsevol moment. Vostè sempre podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles «Condicions de Compra» i «Avisos Legals».

1.2. OBLIGACIONS L’USUARI
Com a usuari està obligat a comunicar a Tu i Lleida Agència de Viatges, S.L. totes les dades necessàries per l’accés i utilització dels serveis d’aquest lloc web. Aquests han de ser veraces i actuals i consenteix que podrem fer ús d’ells per posem en contacte amb vostè si cal.
És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com a obligatòria, ja que, de no fer-ho, no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles fallades com a conseqüència de l’error o omissió d’aquestes dades.
L’usuari haurà de fer un ús adequat dels serveis inclosos al lloc web, sempre de conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el seu funcionament.

1.3. MESURES DE SEGURETAT
Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d’Internet es pot garantir com a segura enfront de accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol error de seguretat llevat que es degui a la nostra negligència.
Així mateix vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES
Tots els productes que s’ofereixen en aquest lloc web són venuts directament per Tu i Lleida Agència de Viatges, S.L. amb CIF B62728191 i domicili a Carrer Sant Antoni, 4 -25610 Os de Balaguer.

2.1. PROCEDIMENT DE COMPRA
Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra.

2.2. COBERTURA DE L’OFERTA
La zona de lliurament d’aquests articles es circumscriu a Espanya i, a l’acceptar la comanda, vostè confirma ser un client resident en alguna d’aquestes zones. Qualsevol altra adreça de lliurament suposarà l’anul·lació automàtica de la comanda.

2.3. DISPONIBILITAT
Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la no disponibilitat dels productes.
Consulteu la selecció d’articles disponibles per a la venda a través de la pàgina web, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.
Si un producte no estigués disponible un cop realitzada la comanda, se li informaria el més aviat possible per correu electrònic o per telèfon i aquest quedaria anul·lat.
Davant de qualsevol dubte, es recomana posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client.

2.4. CONTRACTE AMB TU I LLEIDA AGÈNCIA DE VIATGES, S.L. I ACCEPTACIÓ DE COMANDES
La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al seu compte. Després de confirmar la compra, rebrà un correu electrònic com a justificant de recepció, però això no implicarà que la comanda hagi estat acceptada, ja que estaran subjectes a la nostra posterior comprovació i acceptació.
Li confirmarem l’acceptació de la comanda en un e-mail en el qual l’informarem que la comanda està sent enviat. Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només per als articles relacionats en la confirmació d’enviament.
2.5. CONFIRMACIÓ I ANUL·LACIÓ DE COMANDES
Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a aquest (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos de transport, selecció d’articles, etc.), podent corregir el que consideri necessari.
Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través de la pàgina web, haurà de posar-se en contacte. En aquest cas, la comanda només podrà ser modificat o anul·lat si l’article no ha entrat en fase d’expedició des dels nostres magatzems.

2.6. MONEDA, IMPOSTOS I PREU
D’acord amb la legislació vigent, tota la compra del nostre lloc web està subjecta a l’impost sobre el valor afegit, llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.
Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s’indica en els paràgrafs anteriors).

2.7. FORMA DE PAGAMENT I SEGURETAT
Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes que s’hagin completat i verificat el pagament de la mateixa.
El pagament s’ha de fer mitjançant, ingrés en compte, transferència bancària, targeta de crèdit i dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya).
L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nombre, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (en el revers de la seva targeta). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.
Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual client s’autentica davant el seu banc emissor i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.
El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

2.8. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ, CANVI I REEMBORSAMENT
Dret de desistiment:
El Client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des de la celebració del contracte, per comunicar el seu desistiment total o parcial de la compra del servei, de conformitat amb la legislació aplicable.

3. NUL·LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fora contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resultessin nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Tu i Lleida Agència de Viatges, S.L. es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.
Aquests canvis han de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.
Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s’han de deixar d’utilitzar els serveis de la web.
En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats il·legals o no oposables per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest lloc es troba situat i és operador d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.
En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals nacionals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l’acompliment de les lleis pertinents.
El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació de el client o usuari.
El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, juntament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquesta web, poden emmagatzemar-se, arxivar i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.